Jury members Anna Polívková, Slávek Horák

20. 9. 2020