Nová Evropa

Tradiční soutěžní sekce prvních snímků nastupujících filmařů ze zemí Evropy, která představuje myšlenkově a formálně ambiciózní a odvážná díla. Filmy, jež provokují, reflektují a přinášejí autorské pohledy na současnou Evropu, ve které žijeme, na vztahy, které prožíváme. Někdo se pro své úvahy a náměty vydává do cizích zemí, někdo do čistě hravé fantazie, někdo naopak dokumentárně sleduje své protějšky. Není pochyb, že každý z vybraných filmařů – i když teprve na začátku své kariéry – nabízí osobité a hodnotné dílo. Některé filmy již byly oceněny a objeveny jinými festivaly, některé na své první uznání teprve čekají.


Newsletter