DOPROVODNÝ OFF PROGRAM 26. MFF Praha – FEBIOFEST PRAGOVKA

19. 3. 2019, 14:00 – 26. 3. 2019, 22:00
Pragovka

DIVADLO:

19-23.3. Tantehorse: Family Therapy

Prostor: Jídelna Pragovky

„Šílenství? Jen ultimátní svoboda"

Projekt !O! s pracovním názvem Family Therapy je divadlem události. Nachází se na pomezí performance, instalace a happeningu. Je to taneční architektura mezi skutečností a snem ohledávající téma šílenství a psychické nemoci z perspektivy umění jako diagnózy.

Projekt vznikal v rok a půl trvající laboratoři Tantelab, kde se dvě režisérky, devět performerů a čtyři výtvarnice setkávali s psychiatry, psychology a tvůrčími osobnostmi z nejrůznějších uměleckých oborů, aby společně ohledávali terén jednotlivých psychických poruch a nemocí jako východiska pro své charaktery. Forma zrcadlového nahlížení na jednotlivé příběhy, z pozice Foucaltovského rozumu a následně v imersivním prostoru ne-rozumu, vybízí k následnému dialogu s diváky.

Skupina Tantehorse se dlouhodobě zabývá autorskými inscenacemi na pomezí dokumentu, fyzického a tanečního divadla a performance. Její hlavní cíl je umělecké uchopení společensky angažovaných témat a překračování zavedených žánrů.

Režie: Miřenka Čechová, Dominika Špalková
Výtvarnice: Eva Matoušová, Eva Chudomelová, Barbora Johansson Pivoňková, Vendula Bělochová
Performeři: Sabina Bočková, Ingrid Zotova-Mikshina, Lukas Bliss Blaha, Darja Hlinková, Viktor Černický, Johana Pocková, Vojtěch Hříbek, Eva Stará, Simona Rozložníková
Hudba: Matouš Hekela
Světelný design: David Prokopič, Daniel Kozlík
Pohybová spolupráce: Denisa Musilová
Choreografické psaní: Kristýna Boháčová
Produkce: Jakub Urban
Představení podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Státní fond kultury, Nadace život umělce, Divadlo DRAK, Švestkový dvůr, Pragovka Art District

http://www.tantehorse.cz/ri-o-family-therapy
https://www.facebook.com/events/313821329266560/

vstupné:

Na místě s akreditací MFF Praha – Febiofest: 130 Kč (studenti) / 220 Kč (dospělí). 
Bez akreditace jsou vstupenky k dostání přes goout.net.


GALERIE/VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ


Výstava: Lea Petříková: A girl named Sandoz (26. 2. – 26. 3. 2019)

Prostor: Pragovka Gallery - Entry
Kurátorka: Klára Vavříková

Samostatný výstavní projekt Ley Petříkové A Girl Named Sandoz vychází z probíhajícího výzkumu, zaměřeného na změněné stavy vědomí v umění v kontextu filmových archivů farmaceutické společnosti Sandoz.

https://www.facebook.com/events/1198076810368891/

Monika Žáková: Nová Gravitace (26. 2. – 26. 3. 2019)

Prostor: Pragovka Gallery - Pop-up
Kurátorka: Tereza Jindrová

Objekty variabilních rozměrů z pozinkovaných plechů+ papírové koláže. Plech je materiál, který ač se to na první dojem nezdá, má velmi mnoho společného s papírem. Podléhá gravitaci, rozkládá se, nebo stárne s přibývajícím se časem stejně jako papír. Papír v gramáži 300 g/m2 vizuálně navíc odpovídá ocelovému plechu o tloušťce 0,3 mm. Na první pohled je rozdíl mezi papírem a plechem po závěrečné úpravě barvou nečitelný a matoucí. Oba materiály se stávají zaměnitelnými. Předkládaný projekt Expanding the Factory by se mohl stát vnímatelnou hrou, která se dostane do jisté míry kulminace s materiálem a podobou, která se bude vznášet mezi stavy jistoty a iluze.

https://www.facebook.com/events/289952338378933/Veronika Přikrylová: Patrik ( 26.2.-26.3.2019)

Prostor: Pragovka Gallery - The White Room
autorský projekt

Veronika Přikrylová je absolventkou sochařských ateliérů na FaVU v Brně a UMPRUM v Praze, která často pracuje v oblasti řekněme institucionální kritiky. Je pro ni tedy zásadní situace, ve které se jako autorka ocitá. Souběžně s tímto přístupem ale pracuje na různých objektech, které později (nebo jejich principy) využívá v konkrétních realizacích. Přikrylová někdy sochy vytváří, často ale alternuje již existující nebo je přejímá jako ready-mady, přičemž je pro ni důležité, že se jedná o zakoupené zboží, které má svůj vlastní pohyb a oběh a ona – zařazením objektu do jiného, uměleckého oběhu – mu mění základní status quo. Autorka se nevyhýbá symbolickým vyzněním těchto vychýlení. Obdobnou bázi přemýšlení nad situací výstavy představí také v galerii The White Room.

https://www.facebook.com/events/300374870623893/


DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAV/ VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Nikdy to nebylo, pořád to je

Nikdy to nebylo, pořád to je

21. 3. Korzo Pragovka/ SANDOZ EXPERIENCE: Přednáška filosofa Víta Pokorného: Výklad psychedelických zkušeností+ promítání filmů z archivu společnosti Sandoz+ navazující rozhovor+ komentovaná prohlídka s kurátory a umělci ve výstavách A Girl named Sandoz, Patrik, Nová Gravitace a Nikdy to nebylo, pořád to je.

Jako součást SANDOZ Experience budou promítnuty filmy, jež vznikly během 50. a 60. let v rámci Cinémathèque Sandoz, která měla ve farmaceutické společnosti Sandoz na starost produkci specifických uměleckých děl s překvapivými výtvarnými kvalitami, které tematizovaly změněné stavy vědomí. Následovat bude rozhovor kurátorky Kláry Vavříkové a Ley Petříkové nejen o vzniku a původu vystavených uměleckých děl, ale také o výzkumu filmů produkovaných v minulosti společností Sandoz. Lea bude odpovídat na dotazy ohledně výzkumu, konkrétních promítaných filmů i jakým způsobem ji tento výzkum otevřel inspirační zdroje k její vlastní umělecké práci.

https://www.facebook.com/events/1006669766193771/


DERNISÁŽ 26.3.

Dernisáž: A Girl Named Sandoz: setkání s umělkyní a kurátorkou
Nikdy to nebylo, pořád to je: koncert Kolektiv Live Coding
Patrik: komentovaná prohlídka s umělkyní

https://www.facebook.com/events/292259934787494/Vyberte si z programu


Newsletter