Porota a ceny

Vitěz nové evropy 2019 je slovenské drama ostrým nožem teodora kuhna

V roce 2019 rozhodla o vítězi festivalové ceny Grand Prix třiatřicetičlenná porota složená z filmových fanoušků v čele s čestným předsedou Janem Saudkem (dříve např. Marta Kubišová, Jan Kaplický, Věra Čáslavská, Dagmar Havlová, Juraj Herz, David Černý, Miroslav Ondříček, Theodor Pištěk a další). Členy poroty vybírá čestný prezident festivalu Fero Fenič. Ze soutěžních filmů sekce Nová Evropa 2019 vybrala porota film Ostrým nožem režiséra Teodora Kuhna, který také získal cenu pět tisíc eur.
POROTA SEKCE NOVÁ EVROPA

Porotcem se může stát kdokoliv ve věku od 15 let jakéhokoliv druhu vzdělání, profese či zájmů. Vybraní porotci v čele s čestným předsedou se zavazují denně v termínu konání festivalu cca od 17 do 24 hodin (přes víkend i v dopoledních hodinách) navštívit určená filmová představení, která po jejich zhlédnutí bodově ohodnotí. K roli porotce se nevztahuje nárok na ubytování, cestovné či ušlou mzdu nebo jiný honorář. Vybraní kandidáti získají vstupenky na soutěžní filmy, pozvánky na závěrečný večer festivalu, volné vstupenky na letošní ročník a možnost poznat zákulisí filmového festivalu.

Porota je složená z filmových fanoušků v čele s čestným předsedou.
Porota hodnotí filmy ze sekce Nová Evropa.
Vítězný snímek získá cenu Grand Prix v hodnotě 5000 eur.
Cenu uděluje předseda poroty na slavnostním zakončení festivalu.
Porota 2019

Porota 2019