Amnesty International Febiofest Award pro zakázaný íránský film

25. 9. 2020, 14:29
MFF Praha – Febiofest

Porota soutěže Amnesty International Febiofest Award se rozhodla udělit cenu snímku Syn-Matka, u něhož oceňuje neobvyklé formální zpracování dvou paralelních dějových perspektiv, přirozenost hereckých výkonů a neotřelý, silný příběh. 

„Drama Syn-Matka vypovídá o absurdní situaci současné íránské rodiny uvězněné v pasti společenských tradic, stereotypů, archaických pravidel a z nich pramenící hrozbě pomluv. Příběh tematizuje hluboce zakořeněné negativní předsudky vůči svobodným ženám a jejich hlasu v mužské společnosti. Poukazuje na to, jak negativně dopadá patriarchát a potlačování práv žen na chlapce – budoucí muže, kteří společenský systém útlaku bezděčně dále reprodukují,“ myslí si porota, v níž zasedly ředitelka české pobočky Amnesty International Linda Sokačová, herečka Hana Vagnerová a dokumentaristka Klára Tasovská.

Režisérka vítězného titulu Mahnaz Mohammadi není jen filmařka, ale zároveň významná aktivistka, bojující za ženská práva v Íránu. Jedinečnost a důležitost tématu jejího filmu dokazuje fakt, že snímek v Íránu stále nedostal povolení ke kinodistribuci. „Ani nedokážu popsat, jakou radost z této ceny máme,“ svěřila své bezprostřední dojmy z ocenění producentka filmu Gabriela Daniels. „Už kvůli režisérce Mahnaz Mohammadi, která byla pětkrát zavřená a ve své zemi nemá podporu. Tenhle snímek dosud nebyl v Íránu schválen k distribuci, takže tam ho ještě nikdo neviděl!“

Vyberte si z programu


Newsletter