Projekce filmu Kamenný kříž + úvod ukrajinské filmové vědkyně Larysy Naumovy

1. 5. 2022