Porotci Anna Polívková a Slávek Horák

20. 9. 2020