Generace

Sekce určená dětem a rodinám byla loni rozšířena i o filmy pro dospívající mládež. Díky tomu v ní najdete vedle sebe animovaná pásma večerníčků pro nejmenší diváky, dobrodružné a úsměvné příběhy ať již z idylického francouzského venkova,či imaginární animované japonské krajiny pro celou rodinu, ale také aktuální dramata určená studentům středních škol a dospívajícím. Některýmiz letošních témat je tak šikana ve škole i na sociálních sítích, první milostnévztahyi hledání místa v dnešnímsvětě. Pro lepší orientaci ve výběru je proto u každého filmu vyznačeno,pro jakou věkovou skupinu se hodí.


Newsletter