Jindrich Pietras

Jindrich Pietras foto
Zástupce společnosti

BELGIE – LUX FILM PRIZE

Každým rokem se od roku 2007 udílí cena Evropského parlamentu LUX FILM PRIZE takovým filmům, které vyzvou ke společenské debatě v evropských zemích. Parlament věří, že právě kinematografie, jakožto masové kulturní médium, je ideální platformou pro debatu či reflektování posledních událostí. Filmy, které jsou na cenu každoročně nominovány, vyzdvihávají do popředí některé z každodenních problémů a sociální či politické otázky dneška. Soutěž se snaží vybudovat skrze výběr snímků silnější evropskou identitu. Právě ilustrováním odlišnosti evropských tradic a začleňování se zároveň pomáhají oslavovat mezinárodní dosah evropských hodnot.


Stáhněte si
festivalovou aplikaci
Newsletter
Festivalové tričko - ...
Kupte si
Festivalové tričko - ...