Staňte se partnerem festivalu

Distribuce firemních propagačních materialů
 • firemní propagační materiály, (letáky, brožurky, prospekty atd.) budou distribuovány do festivalových dárkových tašek pro akreditované hosty festivalu.
 • distribuce firemních materialů zahrnuje také všechna festivalová centra v Praze i všech13 měst regionálních ozvěn festivalu.
 • materiály je třeba zaslat do 20.3.2017 na adresu Růžová 13, Praha 1.
 • cena distribuce za každých 1000 ks propagačních materialů je 20 000 Kč / bez DPH.
Večírek vaší společnosti
 • dle vašich přání a potřeb zorganizujeme v rámci festivalu večírek pro vaše hosty.
 • výběr a zajištění místa konání dle vašich potřeb.
 • zajištění doprovodného programu a catering.
 • cenové podmínky dle konkrétních požadavků.
Programový katalog
 • vyráběn v nákladu min. 10 000 ks
 • distribuován do festivalových dárkových tašek, na slavnostním zahájení festivalu pro všechny akreditované hosty.
 • prodej v informačních centrech festivalu a na pokladnách kin
Cena barevné inzerce:
 • a) celo strana – 40 000 Kč
 • b) půl strana – 20 000 Kč
Speciální vydaní festivalových novin ECHO FEBIOFESTU
 • festivalové noviny jsou distribuovány jako jednorázová příloha Mladé fronty DNES, a jsou tudíž také ve volném prodeji.
Cena barevné inzerce:
 • a) celostrana – 35 000 Kč
 • b) půlstrana – 20 000 Kč
 • c) čtvrtstrana – 10 000 Kč

info@febiofest.cz

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - FEBIOFEST s.r.o.
Růžová 13, 
Praha 1, 110 00, Česká republika
+ 420 221 101 111

Buďte s námi v kontaktu

© 2017 MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - FEBIOFEST s.r.o. Made with love by WHITE GORILLA.